vesíu


vesíu
   significado: 'sombrío, que da al norte'
   etimología: lat. adversus, aversus ('vuelto, opuesto, adverso'). en contra, frente al sol. Se lee también, abeseo, abisiego, abisío, bisío...

Etimologías léxico asturiano. . 2014.

Mira otros diccionarios:

  • vesti — vèsti, vẽda, vẽdė KBII162; SD1194, SD291,399, B506, H, H176, R, MŽ, D.Pošk, Sut, N, M 1. tr. K, Š, DŽ, NdŽ, KŽ padėti eiti prilaikant: Paėmė aną jau po rankos vèsti ten Trk. Do tik až rankos vẽda vaiką (mažas dar) Klt. Dukrytė pati jau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vėsus — vėsùs, ì adj. (4) KBII116, KII38, K, LsB249, Rtr, J.Jabl, FrnW, DŽ, NdŽ, KŽ, vėsus, ì (3) I, Š, Tvr 1. D.Pošk kuriam būdingas nelabai šaltas, pakankamai nekarštas oras (apie paros arba metų laikų orą): Koks smagus, vėsus ir gaivinąs buvo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Lithuanian grammar — is the study of rules governing the use of the Lithuanian language. Lithuanian grammar retains many archaic features from Proto Indo European that have been lost in other Indo European languages. It has extremely complex morphology; words have… …   Wikipedia

  • gaivesys — gaivesỹs dkt. Gai̇̃vesiu kvẽpia pavãsario žẽmė …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išmuilavimas — išmuilãvimas dkt. Kūno išmuilãvimas mui̇̃lo pùtomis ir aplieji̇̀mas vėsiù vandeniu …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • ak — àk (sl.) interj. Lel, ãk Prk o, ai, oi: Àk kad jis beñ ateitų! KI38. Àk tu jejam neklausymas vaiko! ar jam sakyk, ar pečiui! Kp. Àk tiesa B. Àk, kad tu žinotum Br. Àk tu mano sviete, ką daba daryti! Lkv. Ak Dieve, padėk ir duok gerai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ant — 1 añt praep. su gen. (dial. su instr. ir dat.); SD161, R 1. žymint vietą ar daiktą, kurių viršuje kas yra, darosi ar daroma: Čia añt stogo pernai gandras savo lizdą turėjo J.Jabl. Ant vežimo sėdėjo Svn. Žiūrėk, kol saulė gerai pakils, tol ant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkalbėti — apkalbėti, àpkalba (apìkalba), ėjo 1. tr., intr. apsakyti, aptarti: Negaliu apkalbėt, kiek bus tolumo Pb. | Ir vasarą, sunkiomis darbo dienomis, surandamas laikas šnektelti, apkalbėti visokius reikalus rš. Susirinkime draugijos reikalai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkreipti — apkreĩpti, ia, àpkreipė tr. 1. KII252 apsukti į kitą pusę: Kitą kraštą apkreĩpk skuduro – sudegs [lyginant] Skr. | prk.: Paprotys paties žmogaus veikimą visai apkreipia Vd. 2. prk. padaryti neteisingą, veidmainingą: Tąjį seka vargas kaip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aplegioti — 2 ×aplẽgioti tr. apvilkti ratpėdžius, uždėti tekiniui lanką: Aplėgioti tekinius, t. y. naujus zvanus dėti, apvilkti ratpėdžius J. Vežimo tekinį reik naujai aplegioti Klp. Vieną tekinį aplẽgiojau Brs. Vešiu tekinius į kalvę aplẽgioti Dr. | refl …   Dictionary of the Lithuanian Language